Hiông-sàng-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Hiong-sàng-khî (薌城區) he Chûng-koet Fuk-kien-sén Chông-chiu-sṳ só kón-hot ke Sṳ-hot-khî.

Li̍t-sṳ́

Thi-lî

Kîn-tsi

Ngìn-khiéu

Ngî-ngièn

Chûng-kau

Vùn-fa

Kau-yuk

Tshâm-kháu Vùn-hien

Ngoi-phu Lièn-kiet